SA Elva Perekodu loodi 2012.aastal Elva Linnavolikogu poolt ja võttis üle senise riigiasutuse Elva Väikelastekodu tegevuse. Samal aastal käivitati ka rehabilitatsiooniteenus puudega lastele ja alustati lapsehoiuteenuse pakkumist. 2014.aastal andis Haridus- ja Teadusministeerium Elva Perekodu allasutusele Järve Eralasteaed tegevusloa.
2017.aastal muudeti Elva Linnavolikogu 19.06.2017. otsusega nr 1-3/23 asutuse nime, milleks sai SA Elva Laste- ja Perekeskus.
Sihtasutuse omanikuks on Elva vald
MISSIOON

SA Elva Laste- ja Perekeskus on kvaliteetseid lapse-ja perekeskseid teenuseid pakkuv areneva meeskonnaga organisatsioon, olles usaldusväärne koostööpartner ja tunnustatud kogukonnaliige.

VISIOON

Sotsiaalselt toimetulevad lapsed ja pered on ühiskonna täisväärtuslikud liikmed, vajades võimalikult vähe kõrvalist tuge.