SA Elva Perekodu loodi 2012. aastal Elva Linnavolikogu poolt ja võttis üle senise riigiasutuse Elva Väikelastekodu tegevuse. Samal aastal käivitati ka rehabilitatsiooniteenus puudega lastele ja alustati lapsehoiuteenuse pakkumist. 2014. aastal andis Haridus- ja Teadusministeerium Elva Perekodu allasutusele Järve Eralasteaed tegevusloa.
2017. aastal muudeti Elva Linnavolikogu 19.06.2017. otsusega nr 1-3/23 asutuse nime, milleks sai SA Elva Laste- ja Perekeskus.
Sihtasutuse omanikuks on Elva vald
MISSIOON

SA Elva Laste- ja Perekeskus on kvaliteetseid lapse-ja perekeskseid teenuseid pakkuv areneva meeskonnaga organisatsioon, olles usaldusväärne koostööpartner ja tunnustatud kogukonnaliige.

VISIOON

Sotsiaalselt toimetulevad lapsed ja pered on ühiskonna täisväärtuslikud liikmed, vajades võimalikult vähe kõrvalist tuge.