Kõige suurema mõjuga on väikesed, kuid regulaarsed tegevused!
Meie lapsed soovivad käia huviringides, trennides ja laagrites. Iga lapsevanem teab, et laste vaba aja sisustamine on küllaltki kulukas. Lisaks vajavad meie juures kasvavad lapsed oma varase lapseeatraumade tõttu sageli teraapiat ja nõustamisi, mis kestavad kuid või isegi aastaid.
Oleme väga tänulikud kõigile, kes soovivad püsiannetuse kaudu toetada meie laste toimetamisi igakuiselt. Summa suurus ei ole oluline ja selle saate otsustada teie ise – kas soovite annetada 5, 10, 15 või 25 eurot.
Väiksemad annetused lisavad laste ellu rõõmu, andes panude huviharidusse ja vaba aja tegevustesse. Suuremate annetuste toel saavad lapsed käia teraapiates ja kasutada teisi nõustamismeeskonna teenuseid, mis aitaks neil elada täisväärtuslikku elu – last võib aidata psühholoog, logopeed, füsioterapeut, loovterapeut, eripedagoog jne.
Näiteks elab meil 2018. aasta kevadest teises klassis käiv tüdruk, kes elab raskelt üle hooldusperest eraldamist. Oma emotsioonidega toimetulekuks ja uue koduga leppimiseks vajab ta järjepidevaid toetavaid teenuseid (loovterapeut, psühholoogiline nõustamine, mänguterapeut, tugiisik). Spetsialistide arvates kulub selleks vähemalt kaks aastat. Sarnase saatusega lapsi on meil õige mitmeid.
Kui te ei soovi püsiannetajaks hakata, siis väga on oodatud ühekordsed annetused. Nende abil saame teha suuremaid ühekordseid projekte, näiteks lastele mänguväljakut ehitada, et neil tekiks harjumus olla kehaliselt aktiivne ja seda nautida.

Meid saab toetada:
Makse saaja: SA Elva Laste- ja Perekeskus
Swedbank EE692200221056018249

Kui ootate, et kasutame annetust konkreetseks tegevuseks, võib selle selgitusse juurde lisada (nt laste trennid, suvelaagrid, teraapia, mänguväljak vms).
Kingituste toomisel palume enne konsulteerida asutuse personaliga.