Asenduskoduteenuse protsess

SA Elva Laste- ja Perekeskusele on 07.03.2013 Tartu Maavalitsuse poolt väljastatud tähtajatu tegevusluba nr 1-1/117 asendushooldusteenuse osutamiseks.

Oleme asendushooldusteenust pakkuvate asutuste poolt loodud Eesti Laste ja Noorte Hoolekandeasutuste Ühendus liige

Pakume asendushooldusteenust vanemliku hoolitsuseta lastele.
Hetkel on teenusel lapsed vanuses 1-19. Valdavalt on teenusel olevad lapsed kooliealised, osa lapsi käib ka lasteaias.
Meie lapsed on enamasti erivajadusega, peamiselt on tegu meelepuudega, kerge vaimse alaarengu või käitumishäirega. Füüsilise puudega lapsi hetkel ei ole.
Vaatamata sellele, on nad lapsed nagu iga teine – aastaringselt teevad nad õppetööd erinevates õppeasutustes nagu Elva Gümnaasium, Palupera Põhikool, Konguta kool, Tartu H. Masingu kool, Tartu Kutsehariduskeskus, Kammeri Kool, Urvaste Kool, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Võrumaa Kutsehariduskeskus ning pisimad valmistuvad kooliks Elva valla lasteaedades.

Iga lapse puhul kaalume hoolikalt, milline kool võiks just talle sobida. Meie suur soov on, et lapsed käiks koolis rõõmuga ning õppimine pakuks talle eduelamuse. Osa lapsi õpib lihtsustatud õppekava alusel. Peame väga oluliseks, et asutusest lahkudes oleks lapsel olemas vähemalt võimetekohane kutse- või keskharidus, et tagada hiljem võime end üleval pidada.

Igal meie lapsel on vähemalt üks huviala, millega ta kooli kõrvalt tegeleb ning mis talle rõõmu pakub. Püsiv huvialaga tegelemine õpetab neile kohusetunnet, meeskonnatööd ning pakub samuti eduelamust. Suviti käivad kõik meie kooliealised lapsed laagrites ja malevates.

Asendushooldusteenust pakume erinevates vormides. Meil on neli peremaja ja kaks korterit. Osutame nii asenduskodu- kui perekoduteenust. 

Lapsed on tubades ühe- ja kahekaupa ning bioloogilised õed-vennad kasvavad reeglina koos ühes peres. Juhul, kui meie peredesse satub beebi, kes on alla aasta vanune, hoolitseme selle eest, et tal oleks üks peamine hooldaja, et toetada maksimaalselt lapse kiindumussuhte arendamise oskust.
Oleme uhked, kuna juba mitmeid aastaid järjest saame kinnitada, et kõigil meie lastel on olemas kontakt bioloogilise pere liikmetega. Kui need ei ole olude sunnil just ema või isa, siis koostöös kohalike omavalitsustega loome kontaktid täisealiste õdede-vendadega või hoopis vanavanemate, tädide või onudega. Lapsed hoiavad ja hoolivad oma pereliikmetest väga ning kontaktid nendega annavad võimaluse kasvatada lapsel oma “juuri”.
Iga peremaja või korter moodustab väikse pere, milles igal ühel on oma roll ja kohustused ning ka traditsioonid nagu tavaperedeski. Näiteks tähistatakse igas peremajas sünnipäevi, kalendripühasid, traditsioonilisi saunapäevi ning käiakse koos väljasõitudel, matkamas, sportimas või kinos/teatris.
Taotleme teenust pakkudes võimalikult peresarnast kasvukeskkonda, mis toetab lapse kasvamist iseseisvaks ja toimetulevaks täiskasvanuks. Pered käivad ise poes, ühiselt tehakse koristus- ja majapidamistööd ning valmistatakse toidud.

Peame väga oluliseks jätkuvalt arendada teenuse sisu, et vastata laste vajadustele. Väärtustame võrgustikutööd, mille oluliste liikmetena näeme teenusel olevaid lapsi, kohalikku omavalitsust, koole jt teisi lasteasutusi,  tugiperesid ning laste bioloogilisi perekondi.
Meie asendushooldusperede suurus on väga erinev: on pere, kus elab 3 last ja neid, kus lapsi on kuni 7. Alates 2020.aastast ei või pere suurus ületada 6 last.

Asendushooldusteenuse kirjeldus asenduskodus ja perekodus 2019