Laste paremaks kaasamiseks asendushooldusteenuse korraldamiseks ja arendamiseks on 2014.aastast asutuses kokku kutsutud mitteformaalne juhtimisorgan laste nõukogu, kuhu valitakse iga aasta septembrikuus esindajad kõigist peremajadest. Esindajate valimine toimub peremajas laste koosolekul, mida aitab läbi viia kasvataja või perevanem. Laste nõukogu koosolekud toimuvad 6-9 korda aastas kontoris ja sellest võtavad lisaks peremajade esindajatele osa asutuse juht ja sotsiaaltöötaja.Koosolekutel kokku lepitud otsused ja tegevused protokollitakse.

Peremaja esindajal laste nõukogus on kohustus viia majas läbi laste koosolekud ja anda teada kokkulepetest ja otsustest.