Mis on tugipere?

  • Tugipere või –isik on asenduskoduteenusel olevat last toetav võrgustiku väga oluline liige, mis võimaldab lapsel näha tavapärast elu väljapool asendukodu.
  • Tugipere ei ole lapsendamine. Enamasti ei ole neid lapsi, kes tugiperedesse lähevad erinevatel põhjustel üldse võimalik lapsendada.
  • Lapsed saavad viibida tugiperes nädalavahetustel ja/või koolivaheaegadel. Alla kolme aastased lapsed tugiperedesse ei lähe ja kuni seitsme aastased lapsed ei ole asenduskodust eemal kauem kui kolm päeva.


Kuidas saada tugipereks?

Esmajärjekorras peab olema endas kindel. Meie lapsed on oma elus tihti näinud juba liiga palju. Tugiperest on abi, kui ta saab lapsele pakkuda emotsionaalset toetust ja positiivseid kogemusi. Eelkõige vajavad lapsed pühendumist ja aega.

Kui pere otsus on ühtne ja kindel, tuleb pöörduda oma elukohajärgsesse omavalitsusse, kus vastav spetsialist hindab pere sobivust tugipereks. Peale positiivse hinnangu saamist võib pöörduda asenduskodusse, kus koostöös personaliga saab lapsega tuttavaks. Vastastikkuse meeldivuse korral on võimalik järk-järgult jõuda niikaugele, et kujuneb pikaajaline sõprus.