Sihtasutus on Eesti Laste ja Noorte Hoolekandeasutuste Ühenduse liige.

18.11.2015 sõlmisid SA Elva Perekodu ja SA Perekodu (Viljandis) koostöölepingu, mille eesmärk on läbi kahepoolse koostöö aidata kaasa laste hoolekandeteenuste arengule ja kvaliteedi tõusule.

Sihtasutusel on kehtiv koostööleping Tartu Vangla kriminaalhooldusosakonnaga üldkasuliku töö korraldamiseks alates 10.07.2013 ning Kaitseressursside Ametiga asendusteenistuse läbiviimiseks.