Projektid

Sotsiaalkindlustusamet korraldab tugiisikuteenuse osutamist asendushoolduselt elluastuvatele noortele. Riigihanke tulemusena osutab lõuna piirkonnas (Tartu-, Jõgeva-, Viljandi-, Põlva-, Võru- ja Valgamaal) tugiisikuteenust kuni 31.05.2020 SA Elva Laste- ja Perekeskus (https://elvaperekodu.ee/)

Tugiisikuteenus on mõeldud nii asendus- või perekodust, perekonnas hooldamiselt/hooldusperest kui perekonnas eestkostelt lahkuvatele noortele, kes asuvad iseseisvalt elama. Samuti on teenuse sihtgrupiks noored tütarlapsed, kes on asendushooldusel olles rasestunud või sünnitanud lapse. Noor võib, kuid ei pea olema samal ajal järelhooldusteenusel.

Teenuse eesmärk on pakkuda iseseisva elu alustamisel praktilist juhendamist ja nõustamist, arendada iseseisvust ja omavastutusvõimet.

Teenust osutatakse mitmel moel:
• usaldus-tugiisik on noorele varasemast tuttav ja lähedane isik. Usaldus-tugiisikult eeldame ka teatud haridustaset või koolituste läbimist. Sobiva tugiisiku pakub välja KOV koos noorega.
• professionaalne tugiisik ei ole noorele varasemast tuttav, on läbinud tugiisikukoolituse või omab sotsiaalvaldkonna haridust. Sobiva tugiisiku soovitab KOV või leiab teenusepakkuja.

Tugiisikuteenusega saab alustada siis kui noor on asendushoolduselt lahkunud (usaldus-tugiisiku puhul) või kuni 6 kuud enne lahkumist (professionaalse tugiisiku puhul). Teenust võib osutada ka neile, kes on asendushoolduselt lahkunud juba mõned aastad tagasi. Kohtumiste sagedus ja teenuse pikkus on vajaduspõhine. Pärast 1 aastat teenuse kestust hinnatakse olukorda ning vajadusel võib teenuse osutamisega jätkata.

Kohalikule omavalitsusele annab teenus võimaluse pakkuda noortele asjatundlikku tugiisikut, kes aitaks noorel sujuvalt iseseisva toimetulekuga harjuda ning ennetada seega võimalikke probleeme tulevikus. Omavalitsuse poolt on vajalik juhtumiplaanis teenuse vajaduse hindamine.

Teenuse eest tasutakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ vahenditest.

Lisainfo saamiseks pöörduge palun Sotsiaalkindlustusameti projektijuhi poole (kontaktid allpool) või SA Elva Laste- ja Perekeskus poole:

Gerda Kiipli-Hiir
gerda.kiipli@elva.ee
5374 9121

Lisainfo Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt

Perioodil 01.08.2017-31.12.2017 rahastab Sotsiaalministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu otsuse alusel SA Elva Perekodu ja SA Perekodu asenduskodutöötajate täiendkoolitusi. Projekti eesmärk on tõsta asendushoolduse kvaliteeti läbi pädeva kasvatusalapersonali.

Perioodil 01.01.2017-31.12.2017 rahastab Elva Linnavalitsus juhtumispõhise nõustamisteenuse projekti lastega peredele ning nendega töötavatele spetsialistidele ja pedagoogidele.

Perioodil 01.01.2016-31.12.2016 rahastab Sotsiaalministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu otsuse alusel SA Elva Perekodu kasvatusalatöötajate supervisiooni jätkuprojekti. Projekti eesmärk on tõsta ja hoida töötajate pädevust läbi meeskonnatöö oskuste ja kovisiooni meetodite õpetamise.

Perioodil 01.11.2014-31.07.2015 rahastas Sotsiaalministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu otsusega SA Elva Perekodu projekti, millega võimaldati kasvatusalatöötajatele supervisiooni kokku 56 ak/tundi. Projekti eesmärk oli läbi supervisiooni tõsta lastega tehtava töö kvaliteeti, hoida töötajate pädevust ja ennetada nende läbipõlemist.

Perioodil 01.05.2014-31.08.2015 toimus koostööprojekt SA Elva Perekodu, OÜ Bitspinnersi ja Trinidad Consultinguga, mille tulemusel valmis perekodule unikaalne elektrooniline lahendus ePäeviku näol. ePäeviku eesmärk on kiire infovahetus peremajade töötajate ja asutuse tugispetsialistide vahel. ePäevikusse sisestavad tööl olevad kasvatajad päeva jooksul toimunud olulised sündmused ja lastesse puutuva informatsiooni. Spetsiaalselt Elva Perekodule arendatud lahendus võimaldab elektrooniliseks viia ka laste juhtumiplaanid.

Perioodiks 01.01.2015-31.12.2015 on sõlmitud SA Elva Perekodu ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi vahel toetusleping, mille alusel kompenseerib Lastefond Elva Perekodus elavate laste transpordikulud eriarstide ja psühholoogiteenuse saamiseks. Loe siit