Järve Lasteaed alustas tegevust 2015.aasta jaanuarikuus.

ÜLDINFO
Aadress: Järve 1, Elva, Tartumaa
Telefon: 5887 9998
e-mail: jarve.lasteaed[ät]elva.ee
Veebileht: http://lasteaed.elva.ee/

Direktor Annika Kaziu
E-post: annika.kaziu[ät]elva.ee
Telefon: 5198 7038

Omandivorm: SA Elva Laste- ja Perekeskus Järve Lasteaed
Rühmade arv: 4

Millimallikate rühm
E-post: millimallikad[ät]elva.ee
Telefon: 5323 3389

Kiilikeste rühm
E-post: kiilikesed[ät]elva.ee
Telefon: 5887 9998

Viidikate rühm
E-post: viidikad[ät]elva.ee
Telefon: 504 8538

Teokeste rühm
E-post: teokesed[ät]elva.ee
Telefon: 5887 2400

Logopeed Laura Grihin
Eripedagoog Liis Tammesalu

 

MEIE MOTO: LOODUS MEIE SEES JA MEIE ÜMBER

Lasteaias on neli liitrühma, kus käivad lapsed vanuses 2-7 aastat.
Lasteaial on suur õueala, mets ja järv lähedal, mis võimaldavad edukalt läbi viia laste loodus-ja töökasvatust ning mitmekülgseid arendavaid tegevusi looduses.
Arendava ja toetava õpikeskkonna loomisel saab kasutada erinevaid metoodikaid ja kaasaegseid õppevahendeid ning rakendada õuesõppe metoodikat.

Missioon: Järve lasteaed toetab perekonda lapse arendamisel ja kasvatamisel arvestades lapse individuaalsust.

Visioon: Usaldusväärne keskkond tagab lapsele turvalise lapsepõlve.

Põhiväärtused, millest oma igapäevases töös lähtume:

Empaatia – austan ja väärtustan oma kaaslast ja tema erilisust
Loodushoid – oskan hoida loodust enda ümber
Vastutus – vastutan oma sõnade ja tegude eest
Avatus – olen valmis kuulama ja õppima