Nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse eesmärgiks on pakkuda tuge ja nõu lastele, noortele, täiskasvanutele ning nende tugivõrgustikule läbi erinevate teenuste.

Osutame teenuseid Elvas, aadressil Kesk 12. Meie pakutavad teenused:

* Erinevad nõustamised lastele ja nende peredele.
* Rehabilitatsiooni teenus puudega alla 16-aastastele lastele, tööealistele noortele vanuses 16-18 (k.a) eluaastat, alla 18-aastastele lastele, kelle kohalik omavalitsus on tunnistanud abivajavaks lapseks lastekaitseseaduse tähenduses.
* Erinevad tugiisikuteenused.
* Raseduskriisi nõustamine.
* Laste ja noorukite vaimse tervise õe vastuvõtt.
* Lasteasutuste sisekoolitused.
* Lapsevanemate koolitused.
* Tugigrupid lapsevanematele.
* Supervisioonid ja kovisioonid tugiisikutele.

Kuulume Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liitu