Nõustamised lastele ja peredele

 TeenusTeenuse maht**9Teenuse hind*** (1 kord)
Logopeed60 min25. -
Eripedagoog60 min25. -
PerenõustamineKuni 120 min50 eur
Mänguteraapia60 min25. -
Loovteraapia60 min25. -
Muusikateraapia60 min25. -
Psühholoog60 min25. -
Füsioterapeut60 min25. -

* Hinnakiri on kehtiv eraisikutele. Koostöölepingute sõlmimisel teiste asutustega kujuneb hinnakiri läbirääkimiste teel.
** Teenuse maht sisaldab lisaks kontaktunnile kliendiga ka ettevalmistust ja järeltööd, mille maht on 15 minutit (v.a perenõustamine, mille maht on 30 minutit).
*** Kõikide klientidega sõlmitakse koostööleping, kus klient võtab kohustuse tasuda teenuste eest, mis ta on valinud.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

 Teenus45 min (individuaalne)45 min (grupp)
Füsioterapeudi teenus26,94 eur9,57 eur
Sotsiaaltöötaja teenus24,71 eur8,82 eur
Logopeedi teenus27,31 eur9,72 eur
Eripedagoogi teenus26,18 eur9,30 eur
Loovterapeudi teenus26,45 eur8,79 eur
Psühholoogi teenus26,97 eur9,63 eur
Kogemusnõustaja teenus18,83 eur6,93 eur
Õe teenus25,71 eur9,13 eur
Rehabilitatsioonivajaduse hindamine, rehabilitatsiooni planeerimine64,94 eur-

* Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid rahastab Sotsiaalkindlustusamet.
** Kõikide klientidega sõlmitakse koostööleping sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamiseks, kus klient võtab endale kohustuse täita rehabilitatsiooniplaani ning teavitada teenuse osutajat teenusele mitte tulekust hiljemalt teenuse päeva hommikul kella 8.30-ks.
*** Kui vastuvõtuaeg tühistatakse hiljem kui teenuse päeva hommikul kella 8.30-ks või Klient ei jõua vastuvõtule, on SA Elva Laste- ja Perekeskusel õigus küsida mitteilmumise tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.