SA Elva Laste- ja Perekeskuse nõustamisteenuste hinnakiri alates 01.01.2022

Pereteraapia 90 minutit 75.-

Psühholoog 45 minutit 50.-

Eripedagoog, logopeed, loovterapeut ja teised spetsialistid 45 minutit 40.-

* Kui vastuvõtuaeg tühistatakse hiljem kui eelmisel tööpäeval või Klient ei jõua vastuvõtule, on SA Elva Laste- ja Perekeskusel õigus esitada ära jäänud teenuse eest arve vastavalt kehtestatud hinnakirjale.