Elva laste ja noorukite vaimse tervise kabinetti võivad pöörduda kõik vaimse tervise probleemidega lapsed ja noorukid kuni 18. eluaastani (k.a).

Kabinet on loodud koostöös SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku ja SA Elva Laste- ja Perekeskusega. Kliinikum osutab kabinetis tervishoiuteenust (vaimse tervise õe vastuvõtt) ning laste- ja perekeskus sotsiaalteenuseid (psühholoogiline nõustamine, pereteraapia, sotsiaaltöötaja nõustamine). Kaks korda kuus toimuvad ravimeeskonna arutelud, kuhu kuuluvad vaimse tervise õde, psühhiaater ja kliiniline psühholoog. Seal pannakse paika patsiendi edasine ravi ja toetuse plaan. Kui on vajalik psühhiaatri või kliinilise psühholoogi vastuvõtt, siis see toimub Tartus.

Esmasel vastuvõtul vaimse tervise õde täpsustab lapse/nooruki probleemi, kogub lisaandmeid. Korduval vastuvõtul toimub patsiendi terviseseisundi regulaarne jälgimine ja hindamine dünaamikas, terviseriski analüüs, medikamentoosse ravi toime/kõrvaltoime jälgimine ning tervisenäitajate regulaarne hindamine ravi perioodi vältel. Vaimse tervise õde lisaks nõustab/juhendab patsienti ja tema lähedast psüühikahäirega toimetulekul, pakub psühhoemotsionaalset toetust, teavitab toimetuleku edendamise võimalustest. Toimub ka patsiendi ja vajadusel tema pereliikmete elustiilialane nõustamine (päevarežiim, füüsiline aktiivsus).

Esmase ja korduva vastuvõtu kestus on 60 minutit. Kohtumiste arv, nende regulaarsus/järjepidevus sõltub käsitletava probleemi olemusest ning patsienti toetava võrgustiku olemasolust, ressurssidest (teadlikkus, toimetulekuoskused).

Vaimse tervise õe vastuvõtule saab registeerida lapsevanem või lapse seaduslik esindaja telefonil 5749 5499 või e-posti aadressil vaimne.tervis@elva.ee. Vastuvõtule ei ole vaja saatekirja! Ravikindlustust omavatele lastele ja noorukitele on vastuvõtt tasuta!

Vastuvõtule pöördumisel on soovitav:
Esmakohtumisel:
* lapse/nooruki sündi ja arengut puudutavate andmete olemasolu;
* lapse/nooruki sotsiaalseid ning akadeemilisi oskusi kajastav iseloomustus lastekollektiivist (lasteaed, kool);
* võimalusel varasemalt läbi viidud uuringute/testide tulemused (logopeed, psühholoog, MRI, EEG);
* andmed eriarsti vastuvõtule pöördumiste kohta (neuroloog);
* teave käesolevalt kasutatavate ja/või varasemalt kasutatud ravimite kohta.
Korduvvisiidi korral:
* senised toimetuleku toetamiseks kasutatud meetmed;
* teave käesolevalt kasutatavate ja/või varasemalt kasutatud ravimite kohta.