SA Elva Laste- ja Perekeskus
Nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus

Aadress Kesk 12, Elva 61507
Telefon 5749 5499
E-post pereteenused@elva.ee
FB: SA ELPK Nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus

Nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse juht
Katti Kask
Telefon 5860 9094
E-post katti.kask@elva.ee

Nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse assistent
Ingrid Pehter
Telefon 5749 5499
E-post pereteenused@elva.ee

Sotsiaaltöötaja -juhtumikorraldaja Liis Laumets
Telefon 5389 5875
E-post liis.laumets@elva.ee

Sotsiaaltöötaja – juhtumikorraldaja Maia Markus
Telefon 5190 1653
E-post maia.markus@elva.ee

Meie meeskond

Maia Markus – sotsiaaltöötaja -juhtumikorraldaja
Liis Laumets – sotsiaaltöötaja – juhtumikorraldaja
Kristina Timmusk – pereterapeut
Kai Räisa – sotsiaaltöötaja, pereterapeut
Katrin Roose – psühholoog
Emily Guitor – psühholoog
Annika Paju-Aarike – loovterapeut (kunst)
Anita Pallon – logopeed-eripedagoog
Liina Päss – eripedagoog
Anu Rõivas – mänguterapeut
Riin Rikas – füsioterapeut