SA Elva Laste- ja Perekeskus
Nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus

Aadress Kesk 12, Elva 61507
Telefon 5749 5499
E-post pereteenused@elva.ee
FB: SA ELPK Nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus

Nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse juht Jaana Unt
Telefon 5883 9343
E-post jaana.unt@elva.ee

Sotsiaaltöötaja, kliendisuhete spetsialist Liis Laumets
Telefon 5749 5499
E-post liis.laumets@elva.ee

Sotsiaaltöötaja, rehabilitatsiooni teenuse koordinaator Maia Markus
Telefon 5190 1653
E-post maia.markus@elva.ee

Arendusspetsialist, tugiisiku teenuse koordinaator Teele Kravtšenko
Telefon 5389 5875
E-post teele.kravtsenko@elva.ee

Meie meeskond

Jaana Unt – nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse juht, vaimse tervise õde
Maia Markus – sotsiaaltöötaja, rehabilitatsiooni teenuse koordinaator
Liis Laumets – sotsiaaltöötaja, kliendisuhete spetsialist
Teele Kravtšenko – arendusspetsialist, tugiisiku teenuse koordinaator
Kristina Timmusk – pereterapeut, sotsiaaltöötaja
Janne Marita Kabanen – psühholoog
Katrin Roose – psühholoog, raseduskriisi nõustaja
Tiina Soo – psühholoog
Triin Ulst – psühholoog ja loovterapeut (kunst)
Annika Paju-Aarike – loovterapeut (kunst)
Merike Mõttus – loovterapeut (muusika)
Õie Kiis – mänguterapeut
Anita Pallon – logopeed-eripedagoog
Nevi Jaanimäe – logopeed-eripedagoog
Meeri-Kris Lust – eripedagoogi assistent
Sirje Ruus – eripedagoogi assistent
Paul-Feliks Frei – füsioterapeut
Rita Anton-Lauga – kogemusnõustaja
Agnes Laasberg – perelepitaja