SA Elva Laste- ja Perekeskus osutab järgnevaid tugiisikuteenuseid:

* Asendushoolduselt elluastujatele
* Peredele
* Täiskasvanud psüühikahäirega kliendile

Rohkem informatsiooni saab keskuse üldtelefonilt 5749 5499 või e-posti aadressil pereteenused@elva.ee.