Õppepraktika läbimine SA Elva Laste- ja Perekeskuses

SA Elva Laste- ja Perekeskus on praktikabaasiks järgmistele õppeasutustele:

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

Tallinna Ülikool

Tartu Ülikool

Õppepraktika läbimiseks SA Elva Laste- ja Perekeskuses tuleb ühendust võtta juhatajaga.