Sihtasutus loodi 2012. aastal.
2017. aastal muudeti Elva Linnavolikogu otsusega asutuse nime. Kehtivaks nimeks sai SA Elva Laste- ja Perekeskus

Sihtasutuse nõukogu

Marika Saar – nõukogu esimees (Elva Vallavalitsus)
Katrin Rebane – nõukogu liige (SA Elva Haigla)
Liis Lehiste – nõukogu liige (Elva Vallavalitsus)
Sihtasutuse juhatus
Tiina Trees – juhatuse liige

Andmekaitse spetsialisti kohuseid täidab sihtasutuses assistent Maria-Kristiina Frei

Asutuses kehtib privaatsuspoliitika, mida saab lugeda siit: Privaatsuspoliitika SA Elva Laste- ja Perekeskus

 

SA Elva Perekodu arengukava aastateks 2013-2020

Sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskus on MTÜ Eesti Laste ja Noorte Hoolekandeasutuste Ühenduse liige.