Vjatšeslav Afanasjev, kes töötas aastatel 1894-1918 Tartu Ülikoolis patoloogilise anatoomia professorina, ehitas endale suvila Verevi järve äärde 1908. aastal. Ülikooli evakueerimisel sõja ajal lahkus professor Afanasjev Voroneži Venemaal.
Ajavahemikul sügis 1940 kuni kevad 1941 kasutas maju staabina 22.territoriaalse Eesti Laskurkorpuse 232.laskurpolk. 1947.aasta juunis avati majades Tartu Lastesõimede Suvekodu, kuhu kolmeks suvekuuks suunati kuni kolmeaastased Tartu lastesõimedes käivad väikelapsed.

1949.aastal asutati Elva Väikelastekodu, mis algselt pidi saama koduks 60-le lapsele. Kuna ruumide suurus ja paigutus ei võimaldanud kõiki kohti täita, muudeti see vastavalt ENSV Tervishoiu ministeeriumi käskkirjaga 45-kohaliseks. Lapsed jaotati rühmade vahel vanuse järgi: 0-1a, 1-2a, 2-3a. Lapse 3-aasta vanuseks saades liikus ta edasi järgmisesse hoolekandeasutusse. Esialgu olid teenusel vaid terved lapsed, kuid aja möödudes lisandus järjest enam neuroloogilise kahjustuse ja arenguhäiretega lapsi. Lapsed said kohapeal neile laste- ja eriarstide poolt kirjutatud medikamentoosset ravi, massaaži, ravivõimlemist, individuaalset logopeedilist ja pedagoogilist õpet. Kaks korda nädalas toimusid muusikatunnis. Rühmad tegutsesid kindla päevakava alusel, kuhu olid planeeritud erinevad õppetegevused. 

Aastal 1984 koostatud kodu-uurimuslikus töös on Piret Lang kirjutanud:

Elva Väikelastekodule on eraldatud aastaseks majandusrahaks 6000 rubla, millest 2000 kulub pehmeinventari ostuks: igale lapsele on ette nähtud 2 kleiti, pidžaama, kombinesioonid, 2 pluusi, 2 paari pükse, peoriided, talvemantel, jope, botikud, vildid, saapad ja sussid. 2000 rubla kulutatakse kõrvalinventariks – ostetakse uusi voodeid, mööblit, vaipu, et püüda luua võimalikult hubane ja kodune keskkond. Ülejäänud raha kulub valdavalt briketile ja küttepuudele. Lastekodus on 20 ahju, mida kütavad kaks kütjat. Aastane kulu on 200 rm puid ja 45 tonni briketti.

Pesu pestakse haigla juures asuvas pesuköögis. Pesu viiakse sinna rolleriga. Toiduained ostetakse Tarbijate Kooperatiivi kaudu. Sügisel varutakse keldrisse 3 tonni kartuleid ja 300 kg porgandeid, peete ja kaalikaid.1984.aastal on koostatud 50 000 rubla suuruse eelarve kahe maja kapitaalremondiks. Täielikult uuendatakse katused, krohvitakse välisfassaadid, verandade katused kaetakse tsinkplekiga ja uuendatakse aknaraame. Ette on nähtud uue lastekodu ehitamine, kuid lõplikku ehituskohta pole veel selgunud. Lastekodu rahvas ootab pikkisilmi uute majade valmimist.

Täitus see unistus alles 2012.aasta lõpuks, kui lapsed kolisid uutesse peremajadesse.

Elva Väikelastekodu on läbi aegade juhtinud:

sept. 1947-sept. 1948 E. Maikalo
okt. 1948-sept. 1949 M. Talisaar
sept. 1949-juuni 1950 I. Izrailova
juuni 1950-nov. 1950 A. Budjak
nov. 1950-apr. 1958 A. Migatš
apr. 1958-sept. 1958 N. Verezubov
sept. 1958-juuni 1961 V. Kaselaid
juuni 1961-juuli 1963 A. Tedrema
juuli 1963-juuli 1971 Ü.-R. Raadi
juuli 1971-sept. 1976 I. Karpa
sept. 1976-jaan. 2008 S. Kübbar
märts 2008-dets.2012 K. Räisa