SA Elva Perekodu osales perioodil august 2012- dets lõpp 2013 projektis „Sotsiaalministeeriumi haldusala hoolekandeteenuste kvaliteedi tugevdamine ja kvaliteedijuhtimise süsteemi arendamine“, mille peamine eesmärk on Sotsiaalministeeriumi, selle haldusala ning kogu sotsiaalsektori haldussuutlikkuse tõstmine läbi osapoolte kvaliteedijuhtimise alase koolitamise ja ettepanekute väljatöötamise kvaliteedisüsteemi tugevdamiseks.
EQUASS Assurance on sertifitseerimissüsteem, mis tagab kvaliteedi ja kvaliteedikontrolli teenustes. Süsteem võimaldab sotsiaalteenuseid osutavatel organisatsioonidel osa võtta sertifitseerimise protsessist Euroopa tasandil, tagades sellega teenuse kasutajatele/ klientidele ja teistele huvirühmadele oma teenuste hea kvaliteet.

Hetkel on EQUASS ainus hinnatud sotsiaalvadkonna eripärasid ja paindlikkust arvestav kvaliteedi hindamise metoodika sotsiaalasutustele, mis on kasutusel mitmes Euroopa riigis (sh Portugal, Norra, Iirimaa, Saksamaa, Sloveenia, Holland, Leedu jne).

05.12.2013-06.12.2013 toimus asutuses audit, kus kahe päeva jooksul kontrolliti asutuse tegevuse vastavust kvaliteedimärgi nõuetele. Loe auditi raportit siit.

Elva Perekodule on antud sertifikaat, mis tõendab kvaliteetse asenduskoduteenuse osutamist ja kehtis 05.12.2013-05.12.2015 ja 17.12.2015-17.12.2017