Töötamine Sihtasutuses Elva Laste- ja Perekeskus

Peaaegu kõik meie töökohad on väga otseselt seotud inimestega töötamisega. See tähendab seda, et iga meie töötaja peab olema valmis õppima nii reaalselt töö käigus kui täiendama end oma erialal.

Väärtustame inimese omaalgatust, meeskonnatunnetust, õiglustunnet ja valmisolekut alustada iga päeva usuga, et just täna ongi parim päev. Omal kohal on ka soov muuta pisitasa maailma paremaks paigaks.

Meie pakume oma töötajatele:

 • Pidevalt arenevat ja kasvavat meeskonda, kes õpib iseenda ja teiste õnnestumistest ja vigadest
 • Koostöövestlused töötaja arengu toetamiseks
 • Koolitusi ja supervisioone
 • Iga-aastast töötajate rahulolu- ja pühendumuse uuringut, mille tulemusi arvestatakse töökorralduse parandamisel
 • Põnevaid meeskonnaüritusi vähemalt neli korda aastas
 • Väga head ja tänapäevast töökeskkonda
 • Haigushüvitist alates esimesest haiguspäevast
 • Paindlikku tööaega ja juhul, kui konkreetne töökoht võimaldab, siis osaliselt kodus töötamise võimalust (nt pühade perioodil)
 • Mentorit tööleasumise järgselt esimeseks kvartaliks
 • Vähemalt kaks nädalat kogu puhkusest saab kasutada suvel
 • Vaba päeva 1. septembril 1. klassi astujate ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpetavate laste vanematele ja vanavanematele
 • Tervislikku lõunat kohapeal
 • Stebby! kaudu sporditoetust
 • Ortopeedilisi jalanõusid asendushooldusvaldkonna ja lasteaia töötajatele
 • Esmaabi koolitust
 • Võimalust teha ettepanekuid asutuse töö paremaks ja töötajasõbralikumaks korraldamiseks

Ootame oma personalilt:

 • Valmisolekut pühenduda pikaajaliselt
 • Siirast soovi saada oma alal parimaks
 • Julgust ja ausust
 • Oskust kehtestada end vägivallatul moel
 • Head huumorimeelt
 • Väga head meeskonnatööoskust

 

Juhul, kui leiad, et meie poolt pakutav on see,  mida otsid ning usud, et Sul on pakkuda omalt poolt olulisi väärtusi, siis anna endast märku asutuse juhatajale Esta Tammele e-posti teel esta.tamm@elva.ee ja telefonil 5866 4222