Oma töös peame oluliseks järgmisi väärtusi:
1. KLIENDIKESKSUS
• Järjepidevus
• Tulevikku suunatus
• Arengut toetav
Oma tegevuses lähtume kliendist , et toetada tema maksimaalset toimetulekut ja arengut.

2. USALDUSVÄÄRSUS
• Lapsed
• Personal
• Koostööpartnerid
• Kogukond
Tagame laste heaolu ja pädeva personali, olles usaldusväärsed partnerid.

3. EESMÄRGISTATUS
• Töö lastega
• Personali puudutav
• Asutus üldiselt
Tegutseme teadlikult ja sihipäraselt seatud eesmärkide saavutamiseks.

4. KOOSTÖÖVALMIDUS
Oleme suheldes avatud ja paindlikud.

5. INNOVAATILISUS
• Pidev õppimine
Oleme oma töös loovad ja leiame uusi lahendusi.